Jdi na obsah Jdi na menu
 


      

bible.jpg

 

Bible je nejvíce kritizovaná a ničená kniha všech dob. Proč tolik zuřivosti, pokud je jen pouhou knihou, jako všechny ostatní? Kolik úsilí bylo vynaloženo, aby zmizela ze světa a přece marně! Všichni její kritici a pomlouvači zemřeli, ona je tu stále. Jak je to možné? Jednoduše proto, že Bible není obyčejnou knihou, je to Boží slovo, které je nepřemožitelné.

Její poselství ani ve 21. století neztratilo nic na své aktuálnosti. Stále člověku nabízí jediný způsob smíření s Bohem. Ježíš Kristus řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14,6)

Tato tolik opovrhovaná kniha je tak nenáviděná právě proto, že se obrací přímo k srdci a svědomí člověka a poukazuje na nejhlubší potřebu lidské duše. Dává poznat osobu Ježíše Krista, živého Boha, před Jehož tvář se jednoho dne stejně všichni budeme muset postavit. Nebylo by lepší, drahý čtenáři, být na to připraven?

 

 

 

Lidé si často myslí, že  Bible je jen archaický spis, nudná sbírka zákazů a příkazů, zázračných historek a nesrozumitelných obrazů. Možná si to myslíte i vy. Ale zkusili jste ji někdy číst?

Bible nám může pomoci hlouběji porozumět kulturním, sociálním a mravním základům naší civilizace. Pochopíte, proč národy ovlivněné Biblí mají citlivější sociální vnímání. Její poselství lidi osvobodilo od zbožštění přírody, proto se mohla začít svobodně rozvíjet věda i technika. Samozřejmě, že v minulosti (ale i v současnosti) mnohokrát došlo k zásadnímu nepochopení Bible, což ovšem není její chybou, ale chybou jejích čtenářů. Vzhledem k tomu, že Bible vždy patřila mezi nejčtenější knihy na světě, byla nejednou špatně pochopena a častokrát se dostala do rukou lidem, kteří neměli zrovna ty nejsvatější úmysly. To je ovšem selhání lidského faktoru.

Bible má dvě hlavní části – Starý a Nový zákon. Každý z těchto zákonů se skládá z mnoha menších knih, kterých je dohromady 66. Bible je tedy taková malá knihovna. Biblické knihy vznikaly v různých dobách. Mezi časově první a poslední je rozmezí asi 1500 let. Psali je různí lidé, nestejně vzdělaní, v odlišném dobovém prostředí. Přesto však je Bible kniha jednotná a naprosto jedinečná. Lidé ji přijímali i odmítali. Její vliv pronikal všude – měla vliv na písmo, řeč, spisovný jazyk, právo, zřízení i ústavu, literaturu, sochařství, malířství, hudbu, filozofii, sociální život, mimo jiné i na rovnoprávnost žen.

 

Možná si říkáte, že náboženských knih je na světě spousta.  Proč tedy právě Bible? Tak tedy především proto, že lidé v Bibli se rozhodují, jednají a mluví podle jiných zákonů, než jakými se lidé obvykle řídí. Myslí jinak. Pouští se do činů, kterým někdy nerozumíme. Jejich život má jiné těžiště, upíná se k něčemu, co není v nich, ale nad nimi. Všechno vidí v  jiném světle, slyší volání, které přichází odjinud. Neusilují o své štěstí, neprovádějí své plány, ale prosazují v tomto světě pravdu, která není z tohoto světa. V Bibli všechno ukazuje k Bohu. Středem tedy není člověk jak jsme zvyklí, ale Bůh – Pán nebe i země. On jedná. Tvoří tento svět a řídí jej. Staví do něho člověka a opatruje ho. I když se Mu člověk vzdaluje, znovu jej přivádí k Sobě, napomíná, podpírá. Přeje nám pokoj, ne trápení. Skrze Bibli nám Bůh zjevuje svůj plán s člověkem a i přesto, že žijeme ve 21. století, jsou biblické pravdy stále aktuální. Mnoho lidí si myslí, že Bible je plná zákazů a příkazů. To však není tak úplně pravda. Zákazy, které předkládá Bible, jsou takovými značkami „stop“, které by každý ve vlastním zájmu měl zachovávat. Bůh nám v Bibli jasně ukazuje, jak se vyvarovat zbytečných problémů v životě, jenže trendem dnešní doby je tzv. svoboda. Proto někteří považují biblická měřítka pro život za šikanování, zastaralá omezení nebo dokonce za nesnesitelné mučení. Tyto názory vyplývají buď z nepochopení nebo z úplné neznalosti. Záměrem Bible není zničit člověku život a obrat ho o všechny radosti. Naopak! Dává člověku měřítka, která vedou ke spokojenému životu nejenom jeho samého, ale i všech kolem něho.

 

Bible je plná skutečných příběhů lidí, kteří Boha zklamali. Žádná biblická postava, kromě Ježíše Krista, nebyla dokonalá. Přesto Bůh v životě těchto lidí mocně jednal, což je pro nás velkým povzbuzením. Ať už člověk v životě napáchá cokoliv, vždy je možnost začít znovu. V jakémkoliv okamžiku můžeme začít žít od nuly – Bible nám to jasně sděluje a dává nám návod jak toho dosáhnout.

 

Lidé, kteří Bibli psali, nám tlumočí Boží slovo – v mezích svých možností, lidskými prostředky, způsobem svého myšlení, s názory a představami své doby. To hlavní pro nás však je: neulpívat na povrchu, na formě, ale dát se vést Božím Duchem. Jen tak se nám Bible stane živou knihou, prostřednictvím které k nám mluví Bůh. Pak už nemusíme Bibli dokazovat. Dokazuje se sama. Její pravdivost mimo jiné potvrzují nesčetná proroctví, která se dodnes stále naplňují. Například v 8. století před Kristem prorok Izajáš ohlašoval příchod Spasitele do všech podrobností, včetně Jeho mučednické smrti. Stejně jako téměř 300 proroctví předpovídala Kristův 1. příchod na zem, předpovídají i Jeho 2. příchod, který na rozdíl od toho prvního bude v moci a slávě. Bible nás neseznamuje jenom s minulostí, ale i s budoucností. Bůh chce, abychom byli „v obraze“. Nic před námi neskrývá, nedělá se tajemným a nedostupným. Odkrývá nám ta nejhlubší tajemství, dává odpovědi na největší otázky. Člověka však tajemno od nepaměti nesmírně láká, proto z principu odmítá možnost, že by pravda mohla být tak snadno dostupná. Raději se uchyluje k pochybným a často i nebezpečným praktikám, jejichž výsledek často neodpovídá vynaloženému úsilí. Pravda je vůbec to nejtěžší, co lze lidem předložit, aby tomu věřili. S tímto problémem se Bible potýká po celou dobu své existence.

 

Bible je živá kniha. Ke každému člověku mluví originálním způsobem a nejen to – má moc proměňovat lidské životy. To je však věc, kterou si každý člověk musí vyzkoušet sám.

 

"Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše, ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ (Nový zákon, Židům 4, 12)

 

Bible nám pomáhá oddělovat světlo od tmy, pravdu od lži. Možná právě proto byla v minulosti pálena a záměrně překrucována. Byla zneužívána k mnoha různým účelům, dokonce i k magii. Byla znevažovaná i přehnaně uctívaná. Ve středověku byla nošena při procesích, lidé jí líbali a žehnali jí, a přitom ani nevěděli, co v ní vlastně je. Při takovém nazírání se k Bibli snadno uchylovalo jako k magickému prostředku. S jejím obsahem však lid nebyl blíže seznamován. Proto také došlo k tomu, k čemu nikdy dojít nemělo – církev se stále více odcizovala živé zvěsti Božího slova a dělala věci, které jsou s poselstvím Bible naprosto neslučitelné.

 

My však nežijeme v dobách temného středověku. Dnes je Bible snadno dostupná každému člověku. Máme možnost začíst se do ní sami a nepapouškovat názory jiných. Pokud tak učiníme, nic tím neztratíme, ale naopak mnoho získáme. Pokud Bibli začnete číst s upřímným a hledajícím srdcem, nebudete toho nikdy litovat.

        

img_229275_main.jpg 

 Její pravdivost dokládají mimo jiné i stoprocentně naplněná proroctví, která tvoří 30% Bible!