Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěvní kniha

Zde mi můžete zanechat vzkaz.

Své dotazy a připomínky mi můžete také napsat na adresu:

dotazy.kzamysleni@seznam.cz

 

Hanka

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

mama - Pavla - Ne Ježíšek, ale Ježíš...

Milá Haničko, vidím, že Vaše stránky mají novou barvu, je příjemná pro oči. Také jsem si přečetla Váš nový článek, je pravdivý. Jen přemýšlím o jedné věci. Když máme nyní čas Vánoční, zajímalo by mně, proč se v prosinci 24 dne, slaví narození Ježíška? Některé prameny uvádí narození na jaře, jiné na podzim, proč tedy 24. prosince? Třeba to někdo rozvede a vysvětlí. Já věřím tomu, že pán Ježíš se narodil na podzim. Pavla

Hanka - Re: Ne Ježíšek, ale Ježíš...

Milá Pavlínko,

máte pravdu, že Pán Ježíš se s velkou pravděpodobností o Vánocích nenarodil, přesto křesťané po celém světě Jeho narození slaví právě 24. prosince. Původ tohoto svátku, jak všichni víme, je pohanský. Oslava zimního slunovratu byla v pohanské Evropě tak zakořeněná, že tehdejší katolická církev prostě nedokázala tyto slavnosti za žádnou cenu vymýtit. Lidé byli zvyklí v té době slavit, a tak jim museli nabídnout nějakou křesťanskou alternativu. A kdo jiný by mohl nahradit sluneční božstvo, než sám Boží Syn?

Jistý Svědek Jehovův mi napsal, že nikdo, kdo slaví Vánoce, nemůže být spasen, protože je to těžký hřích. Je to skutečně tak? Z Bible víme, že spasení v žádném případě nesouvisí s dodržováním či nedodržováním dnů, tedy s tím, zda něco slavíme či neslavíme. A je také lhostejno, kdy danou událost slavíme. Je přece psáno: „Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu.“ (Ř 14,5 - 6)

Spasení souvisí výhradně s přijetím či nepřijetím Toho, kdo se o Vánocích nenarodil – s Božím Synem Ježíšem Kristem a podřizování se Boží vůli, protože víra se musí projevovat i skutky a hlavně také novým způsobem myšlení, jinak je mrtvá. Určitě to ale neznamená, abychom se vraceli k zákonictví a stali se z nás noví farizejové, kteří budou pranýřovat každého, kdo v něčem smýšlí trochu jinak, obzvlášť pokud se to týká věcí, které na spasení nemají žádný vliv. I to je v knize Římanům v kapitole 14 velmi dobře rozepsáno. Je tedy jedno, zda Kristovo narození slavíme ve špatnou nebo správnou dobu. Důležité je, zda máme v srdci Jeho Ducha, protože:“Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho.“ (Ř 8,9)

Přeji Všem pokojné Vánoce a hojnost Boží milosti do roku 2017!

Budeme ji všichni potřebovat

Hanka

Alena - Kde najít úkryt

Dobrý den, přečetla jsem si váš článek ´Kde najít úkryt´ a jsem z něho dost vykolejená. Nezdá se vám to trochu přehnané? Vůbec nevím, co si o tom mám myslet.

Alena

zdenka - Re: Kde najít úkryt

Paní Aleno.
Lidé, kteří znají Bibli a proroctví v ní zapsaná, Vám všichni musí odpovědět, že článek, který jste četla není vůbec přehnaný. Čas, kdy se začnou tyto věci dít je před námi a právě podle těchto proroctví není až tak vzdálený. V podstatě může nastat již kdykoliv. Nevím zda jste věřící, či nevěřící, ale to, co budou muset lidé v posledním čase učinit, bude to, že si budou muset vybrat mezi dvěma vlastníky. Proto tady brzy začne velké probuzení národů. Pokud byste četla Bibli, tak byste se dověděla, že všichni, kteří se zde na zemi rodíme, máme za vlastníka prvního hříšníka z nebe. On je vládcem země a naším věznitelem. Jsme jeho otroci a zajatci smrti. Je jím onen had z ráje, který svedl Adama a Evu, tedy satan. Na rozdíl od nás všech, kteří se rodíme do těla, on si zachoval svoji prvotnost. Je tedy mnohem dokonalejší, než-li jsme my a má právo ubližovat našemu tělu. Může ho mrzačit, může ho nechat onemocnět a může ho i zabít. Ale nikdy nedostal právo na to, co je uvnitř těla. A to jsme my. Vím co píši, protože jsem si před 33 lety prošla takovým oddělením těla a ducha, když jsem v nemocnici na lůžku vykrvácela. Byla jsem tehdy naprostý ateista a byl to pro mne zážitek, na který se nezapomíná. Věřím každému slovu, které je zapsané v Bibli a všem mohu Písmo jen doporučit. S těmi kolem mne, kteří studujeme Písmo se shodujeme na tom, že i když se kolem nás začínají stahovat mračna, my jsme ve zvláštním klidu. A víte proč? Dobrovolně jsme si zvolili nového vlastníka, kterým je Ježíš. Na to má totiž právo každý člověk. Je to ustanoveno v Nové smlouvě. Můžeme tak učinit a také nemusíme. Nikdo nás k takovému rozhodnutí nemůže nutit. Pokud tak ale učiníme a podle závěti, kterou nám tady po své smrti Ježíš zanechal si zvolíme Krista za Pána, budeme pod ochranou Ježíše v době, kdy tady toto peklo na zemi vypukne. Poproste Boha, aby vám oči včas otevřel a dal vám tak šanci na pokání. On je věrný a učiní to. Máte právo si zvolit jiného vlastníka, nežli toho současného. Každý z nás má takové právo. A tím novým je jedině Ježíš, protože jedině On zaplatil za nás na kříži svým tělem výkupné z tohoto pozemského zajetí. Musíte se rozhodnout. Nutné je však také vědět, že ne každý, kdo se stane křesťanem, bude ušetřen této přetěžké zkoušky, která na svět přijde a lidé půjdou do období vlády antikrista. Proto je tak třeba se rozhodnout včas a uklidit si sám v sobě, smířit se s Bohem a odpustit lidem, kteří ublížili nám.

Jeden z Pavlů - Re: Re: Kde najít úkryt

Dobrý den,
já si to dovolím doplnit.
Dle Bible má veškerou pravomoc na nebi i na zemi Ježíš Kristus, Syn Boží (Mt 28:18).
"Kníže" tohoto světa může udělat jenom to, co má dovoleno.

Možná jste to tak myslela, ale není to z příspěvku dobře poznat.

Zdenka - Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Děkuji panu Pavlovi za doplnění.
Přesně tak jsem to myslila. Po narození do těla všichni patříme tomu "vládci světa", ale dle Nové smlouvy máme opět všichni právo si zvolit Toho, který za nás dal život a tím je jedině Ježíš Kristus. Doba na přijetí nového Pána je však omezená délkou našeho života zde na zemi a nebo ukončením doby Milosti příchodem Krista pro věřící.

Jeden z Pavlů - Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Chápu to, že děti mají milost, než se mohou rozhodnout. Chápete to taky tak?

Jeden z Pavlů - Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Respektive, možná bych to řekl, takhle: Děti mají milost, dokud nejsou zkažené. Aspoň tak to chápu.

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Také v to doufám, Pavle.

Zdenka - Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Slovo chápat bych nepoužila. Věřím však, že tady Pán neponechá v tom přetěžkém období nikoho, kdo si to nezaslouží. Věřím v Jeho lásku a milosrdenství.

Jeden z Pavlů - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Hezky řečeno. Také věřím na Pánovu lásku a milosrdenství.
Ohledně dětí mě v tom utvrzuje například Marek 10, 13-14:
"A přinášeli k němu děti, aby se jich dotkl. Učedníci je však pokárali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takových je Boží království. "

Zdenka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Děkuji panu Pavlovi za tyto verše z evangelia. S každým z těchto maličkých k nám do rodin přichází také velké Boží požehnání. A podle naší lásky k těmto tvorečkům, můžeme mnohem lépe chápat Boží lásku k nám. Boží plán naší záchrany je naprosto dokonalý.

Hanka - Re: Re: Kde najít úkryt

Zdravím všechny,

původně jsem neměla v úmyslu články tohoto typu psát. Nechtěla jsem zabředávat do nejrůznějších apokalyptických konspirací, kterých je všude až příliš. Avšak vzhledem k tomu, jaké znepokojivé věci se začínají dít (přesněji řečeno dějí se už delší dobu a nyní nabírají na intenzitě) jsem musela své původní záměry přehodnotit. Důležitější než co si kdo pomyslí, je lidi varovat. Bůh, který má vše ve své moci, nám dává dostatek času i příležitostí ke správnému rozhodnutí a nasměrování svých cest. A tak je nejvyšší čas hledat to pravé bezpečí a to je jedině u Pána Ježíše Krista. A děkuji paní Zdeně za její komentář, ve kterém to vysvětluje mnohem obsáhleji. Žijeme v nebezpečném světě, kde si člověk nemůže být jist zítřejším dnem, proto se nevyplácí tak důležité věci odkládat. A tak Vás všechny, kdo tyhle řádky čtete, prosím, smiřte se s Bohem!

Hanka


Petra Šafránková - Moc pěkné čtení Hanko

Náhodně jsem se dostala na tyto stránky, nebo to nebyla náhoda? :-) Před mojí dovolenou jsem začala číst knihu Síla pozitivního myšlení, odložila jsem ji a nechala doma s tím, že to asi pro mě nebude. Když jsem přijela domů sahla jsem po ní a ta mě přivedla k rozhovorům s Bohem. Dnes jsem si půjčila Bibli a listovala a pročítala v ní asi hodinu. Už musím jít spát , ale určitě se na vaše stránky Hanko vrátím. Petra :-)

Hanka - Re: Moc pěkné čtení Hanko

Milá Petro, mám velkou radost při čtení těchto Vašich několika řádků, ve kterých je obsaženo vše podstatné :-) A sice – že to, co my často považujeme za náhodu, je ve skutečnosti skryté Boží vedení a jednání s námi. Náš nebeský Otec je neobyčejně laskavý a trpělivý a vede nás velmi jemně a nenásilně k pravému poznání. Pak už je pouze na nás, jak s tímto poznáním naložíme. Za další – používá si k tomu často opravdu různorodé prostředky (vlastně cokoli, co je zrovna po ruce). A konečně – dává nám dostatek času vše pochopit, strávit a zvážit. Spousta lidí totiž po setkání s Božím Duchem zváží, že takový způsob života by se jim nevyplatil a v mnohém by je ochudil, proto odkládají tuto velkorysou nabídku na neurčito, přičemž riskují, že další už se konat nebude. Proto Vás chci, Petro, povzbudit. Bůh, který se nám lidem zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu, Vás nikdy o nic důležitého nepřipraví, ale naopak – naplní Váš životem takovým způsobem, který si v této chvíli ani nedokážete představit. Toto naplnění se projevuje tak, že člověk už po ničem dalším neprahne a je osvobozen od všech pout, strachů a tlaků tohoto světa. Proto, vykročte pevně a rozhodně na tuto novou cestu, která se před Vámi otevřela. Náhody neexistují! Toto je Boží volání do nového života, který pro Vás On připravil a já Vám mohu dosvědčit, že nikdo to s Vámi nemyslí tak dobře, jako Ten, který pro Vás obětoval svého jediného Syna.

V úvodu návštěvní knihy mám mail, na který mi můžete napsat případné dotazy, pokud je nebudete chtít sdílet veřejně. Mějte se krásně, Pán Vám žehnej! Hanka :-)

Eva Urbanová - odběr

Ráda bych dostávala tento virtuální časopis.Velmi se mi líbí.Eva

Hanka - Re: odběr

Milá Evo, asi Vás zklamu, ale o žádný časopis se nejedná. Jsou to pouze mé osobní stránky. Pokud máte na mysli nějaký časopis v mých oblíbených odkazech, tak to musíte napsat přímo na ten daný odkaz.

Mějte se krásně :-)

Hanka

zdenka - 50 let ateistka

Vždy jsem se chtěla seznámit s Biblí a myslila jsem si, že v ní najdu něco, co mne přesvědčí, že neříká pravdu. Před pár lety jsem Bibli začala studovat, hledala jsem informace o všem, o čem svědčí. A nenašla jsem nic, co by šlo proti Písmu. Má pravdu a každé slovo v ní je živé. Když člověk vejde do této 13.komnaty, kterou Bible je, tak se podívá na samé dno své duše a nenajde tam nic hezkého. Bible poukáže na hříšníka, ale zároveň nabízí řešení. To, co jsem v Bibli nalezla je prvotní hřích, který si přinášíme s sebou. Nesouhlasím, že i panna Marie se narodila bez hříchu. Jediný bez hříchu se narodil Ježíš.Nebojujeme tělo proti tělu, ale máme neviditelného nepřítele, který zůstal v té prvotní podobě a byl mu vymezen čas nás zkoušet. Pokud nebudeme mít ochranu Krista, pak nad satanem nezvítězíme. Ježíš zemřel na kříži, abychom my mohli žít. Bůh skrze Krista zdvořile klepe na dveře každého z nás. Je třeba, aby se lidé dověděli o Kristu, o kříži a o tom, že porazil našeho nepřítele už před 2000 lety. Jen svévolní pošetilci ochranu Boha skrze Krista odmítají.Ověřila jsem si slova Bible z historie, archeologie, přírodovědy, zeměpisu, astrologie....Vše svědčí pro Bibli a pro Krista. Znamení času příchodu Krista se naplňují. Čas konce milosti, kdy se můžeme nechat Biblí poučit, se přiblížil. V Bibli je pro tuto dobu zkázy popsána zbraň hromadného ničení, bezhotovostní platby, rychlá komunikace lidstva, rychlý přesun lidí po souši, moři i vzduchem, dvě světové války, nárůst přírodních katastrof, hladomor,nemoci, znovu založení státu Izrael a nenávist světa k Židům, rozpady státu a rebélie po celém světě.Židé mají Starý zákon již 3500 let.Nic něm nebylo změněno. Pozvánku na záchranu musí v době konce obdržet každý, aby se před posledním soudem nehájil, že nedostal šanci na záchranu. Chci se rozhodovat sama a na základě svého vlastního poznání. proto nejsem členkou žádné církve. Kristus jediný dostal právo si vzít svůj desátek z toho, co kdysi patřilo Jeho Otci. Tento desátek bude podobný Jemu, bude mít masité srdce, do kterého bude moci vstoupit Duch Svatý a tím je láska. Na té vše stojí i padá. Kristův desátek bude jednou soudit tento svět. Desátek bude milosrdný, jako Jeho Pán. Jen tak budou vzati domů ještě mnozí z nás, kteří v Něj neuvěří. Bible nás vyzývá k tomu, abychom se zastavili a popřemýšleli, kam a kterým směrem se naše cesta ubírá. Cesta do záhuby je široká, k životu vede úzká cestička, plná překážek, protože nepřítel si nepřeje naši záchranu. Tady na zemi nemáme podle slov Bible své trvalé místo. Právě proto nám funguje jen 10% mozku, abychom nevěděli o tom, jaký je náš prvotní hřích, ale aby se ukázalo, jací skutečně jsme. Jsme ve vyhnanství a máme poslední možnost se vrátit domů.Nepromeškejme tuto šanci a každý se zahleď na kříž a čiň pokání. Přibližme se k Bohu skrze Krista a ON se přiblíží k nám. Mnoho z nás životem bloudí proto, že neznáme Bibli a nejsme si tak vědomi Boží moci a lásky. Bůh postavil most mezi námi a Jím a tím je Ježíš Kristus. Žádné jiné jméno Bůh neslyší, pokud se k Němu modlíme a prosíme o pomoc. Kdo má Syna, má život, kdo Jej nemá zbytečně hyne a bude souzen podle skutků. Čtěte Bibli. Nechte se poučit. Kdo je ovečka patřící ke stádu, uslyší hlas pravého pastýře a bude Jej následovat. Naslouchejte a věřte. Život se smrtí nekončí, ale může začít.

Hanka - Re: 50 let ateistka

Milá Zdeni, moc Vám děkuji za Váš příspěvek! Jste důkazem toho, že upřímné hledání pravdy člověka vždy přivede ke Kristu – někoho dříve, jiného později. A jak je vidět, není k tomu ani nezbytně nutné být součástí nějaké církevní organizace, i když společenství věřících je pro každého křesťana velmi důležité. Právě ten strach z poznání sebe sama nám naše hledání často tolik komplikuje. Většina lidí dobře ví, že to bude velmi nepříjemné zjištění, proto se tomu snaží za každou cenu vyhnout. A mnohým se to také úspěšně daří . . . k jejich vlastní škodě.

Děkuji také, že jste poukázala na stovky naplněných biblických proroctví, díky kterým nemáme sebemenší důvod pochybovat o těch, která jsou ještě před námi. A ta jsou strašná. Záměrně se o nich na svých stránkách nezmiňuji, protože víra, na jejímž počátku stojí strach, nemá dlouhého trvání. Jakmile člověk získá opětovně pocit klamného bezpečí, zahazuje víru jako něco nadbytečného a vrací se zpět ke svému starému způsobu života. Ten ale, kdo se opravdově obrátí na základě poznání, že před Bohem je ztracený hříšník, velmi záhy pozná, jaká je budoucnost Božího stvoření. Bůh nám tyto věci netají, naopak chce, abychom měli informace od Něho a ne od nějakých šarlatánů.

Skutečný život (znovuzrození) ovšem nezačíná až po smrti, ale už přijetím Krista. Každý, kdo se obrátí k Bohu, uvěří v Pána Ježíše a upřímně se kaje ze svých hříchů, získá nový život už nyní. Pán Ježíš říká: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu (z vody a z Ducha), nemůže spatřit království Boží. . . Musíte se narodit znovu.“ (Jan 3,1 – 7) Jedině tak, že Krista vyznáte jako svého Spasitele a necháte se pokřtít, získáte Božího Ducha, který Vám začne objasňovat věci, kterým jste dřív nemohli nebo nechtěli rozumět. Víra není v rozporu s rozumem, ale musí stát na začátku. Pokud vyřadíte víru a používáte pouze rozum, nejen, že nic nepochopíte, ale minete to nejdůležitější v životě – záchranu své duše. Vždyť: „Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí?“ (Matouš 16,26)

Proto, odložte svoji pýchu a hledejte Boha upřímně a bez výmluv. „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Matouš 7,7. . .) Není možné, aby tomu bylo jinak, když to řekl sám Pán Ježíš. Kdo opravdově hledá, ten opravdově nalézá. Bible se dá i překroutit, aby v ní člověk nenalezl pravdu. Musíme se nejprve znovu narodit z vody a z Ducha, a teprve pak studovat Bibli, aby to bylo k našemu prospěchu a ne k naší záhubě.

Pán Ježíš řekl: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jan 8,31 – 32) Svobodnými od hříchu a všech možných svázaností a pout, které nám brání ve správném vztahu s Bohem. A Vám všem, kteří čtete tyto řádky, moc přeji, aby tomu tak bylo i ve Vašem životě!

zdenka - Re: Re: 50 let ateistka

Hani zdravím Vás.
Je to přesně tak: kdo hledá najde a kdo se začne přibližovat k Bohu, k tomu se On přiblíží také. A to společenství křesťanů je velmi důležité. Já jsem na počátku své cesty víry byla nešťastná z toho zmatku v církvích a připadala jsem si nezařaditelná. Ale Pán pracuje tak, jak k Němu hovoří naše srdce. Dnes máme již menší skupinku, která vznikla z mých rodinných příslušníků, přátel a lidí ze sousedství. Všichni byli tak jako já "ateisté" a nyní jdou po cestě víry. Lidé hledají Boha.
Jsem moc šťastná a i když se vždy na našich cestách vyskytují ony překážky kladené nepřítelem, tak dnes už nejsem osamocená a vždy se navzájem povzbuzujeme a modlíme za pomoc, uzdravení a ochranu pro ty, kteří to potřebují. Tak jak nás učí Pán: důležité je věřit, neztrácet naději a nechat v sobě klíčit a růst semínko lásky. A ta láska je na prvním místě. Jsem si jistá, že Pán všechna svá zaslíbení splní a věřím v lásku. S poznáním Bible a Kristovy milosti, jsem našla pokoj a klid v duši. Člověk se začne na vše dívat jinýma, více soucitnýma očima a je schopný se nad mnohé malichernosti, které by dříve řešil, povznést a nezabývat se jimi. Je třeba se dostat na tu druhou stranu Jordánu. Přeji nám všem, kteří jdeme po cestě k poznání Boha skrze Krista, abychom vytrvali a dorazili do cíle. A všem, kteří se na tuto cestu teprve chystají přeji, aby se nebáli a poslouchali ne svůj rozum, ale své srdce a nebáli se poprosit o to srdíčko masité a plné lásky, což Duch svatý. Aby se nebáli poprosit Boha skrze Krista o ochranu, kterou takový kajícník velmi potřebuje. Je třeba se zaměřit na Krista a nespouštět z něj zrak. Jen tak poznáme vzácný Boží charakter a jen tak budeme usilovat o to, abychom byli Kristu podobní. On je svatý a my máme usilovat o totéž.
Hani Vaše stránky se mi moc líbí.