Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěvní kniha

Zde mi můžete zanechat vzkaz.

Své dotazy a připomínky mi můžete také napsat na adresu:

dotazy.kzamysleni@seznam.cz

 

Hanka

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jeden z Pavlů - Re: Re: Kde najít úkryt

Dobrý den,
já si to dovolím doplnit.
Dle Bible má veškerou pravomoc na nebi i na zemi Ježíš Kristus, Syn Boží (Mt 28:18).
"Kníže" tohoto světa může udělat jenom to, co má dovoleno.

Možná jste to tak myslela, ale není to z příspěvku dobře poznat.

Zdenka - Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Děkuji panu Pavlovi za doplnění.
Přesně tak jsem to myslila. Po narození do těla všichni patříme tomu "vládci světa", ale dle Nové smlouvy máme opět všichni právo si zvolit Toho, který za nás dal život a tím je jedině Ježíš Kristus. Doba na přijetí nového Pána je však omezená délkou našeho života zde na zemi a nebo ukončením doby Milosti příchodem Krista pro věřící.

Jeden z Pavlů - Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Chápu to, že děti mají milost, než se mohou rozhodnout. Chápete to taky tak?

Jeden z Pavlů - Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Respektive, možná bych to řekl, takhle: Děti mají milost, dokud nejsou zkažené. Aspoň tak to chápu.

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Také v to doufám, Pavle.

Zdenka - Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Slovo chápat bych nepoužila. Věřím však, že tady Pán neponechá v tom přetěžkém období nikoho, kdo si to nezaslouží. Věřím v Jeho lásku a milosrdenství.

Jeden z Pavlů - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Hezky řečeno. Také věřím na Pánovu lásku a milosrdenství.
Ohledně dětí mě v tom utvrzuje například Marek 10, 13-14:
"A přinášeli k němu děti, aby se jich dotkl. Učedníci je však pokárali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takových je Boží království. "

Zdenka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Děkuji panu Pavlovi za tyto verše z evangelia. S každým z těchto maličkých k nám do rodin přichází také velké Boží požehnání. A podle naší lásky k těmto tvorečkům, můžeme mnohem lépe chápat Boží lásku k nám. Boží plán naší záchrany je naprosto dokonalý.

Hanka - Re: Re: Kde najít úkryt

Zdravím všechny,

původně jsem neměla v úmyslu články tohoto typu psát. Nechtěla jsem zabředávat do nejrůznějších apokalyptických konspirací, kterých je všude až příliš. Avšak vzhledem k tomu, jaké znepokojivé věci se začínají dít (přesněji řečeno dějí se už delší dobu a nyní nabírají na intenzitě) jsem musela své původní záměry přehodnotit. Důležitější než co si kdo pomyslí, je lidi varovat. Bůh, který má vše ve své moci, nám dává dostatek času i příležitostí ke správnému rozhodnutí a nasměrování svých cest. A tak je nejvyšší čas hledat to pravé bezpečí a to je jedině u Pána Ježíše Krista. A děkuji paní Zdeně za její komentář, ve kterém to vysvětluje mnohem obsáhleji. Žijeme v nebezpečném světě, kde si člověk nemůže být jist zítřejším dnem, proto se nevyplácí tak důležité věci odkládat. A tak Vás všechny, kdo tyhle řádky čtete, prosím, smiřte se s Bohem!

Hanka


Petra Šafránková - Moc pěkné čtení Hanko

Náhodně jsem se dostala na tyto stránky, nebo to nebyla náhoda? :-) Před mojí dovolenou jsem začala číst knihu Síla pozitivního myšlení, odložila jsem ji a nechala doma s tím, že to asi pro mě nebude. Když jsem přijela domů sahla jsem po ní a ta mě přivedla k rozhovorům s Bohem. Dnes jsem si půjčila Bibli a listovala a pročítala v ní asi hodinu. Už musím jít spát , ale určitě se na vaše stránky Hanko vrátím. Petra :-)

Hanka - Re: Moc pěkné čtení Hanko

Milá Petro, mám velkou radost při čtení těchto Vašich několika řádků, ve kterých je obsaženo vše podstatné :-) A sice – že to, co my často považujeme za náhodu, je ve skutečnosti skryté Boží vedení a jednání s námi. Náš nebeský Otec je neobyčejně laskavý a trpělivý a vede nás velmi jemně a nenásilně k pravému poznání. Pak už je pouze na nás, jak s tímto poznáním naložíme. Za další – používá si k tomu často opravdu různorodé prostředky (vlastně cokoli, co je zrovna po ruce). A konečně – dává nám dostatek času vše pochopit, strávit a zvážit. Spousta lidí totiž po setkání s Božím Duchem zváží, že takový způsob života by se jim nevyplatil a v mnohém by je ochudil, proto odkládají tuto velkorysou nabídku na neurčito, přičemž riskují, že další už se konat nebude. Proto Vás chci, Petro, povzbudit. Bůh, který se nám lidem zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu, Vás nikdy o nic důležitého nepřipraví, ale naopak – naplní Váš životem takovým způsobem, který si v této chvíli ani nedokážete představit. Toto naplnění se projevuje tak, že člověk už po ničem dalším neprahne a je osvobozen od všech pout, strachů a tlaků tohoto světa. Proto, vykročte pevně a rozhodně na tuto novou cestu, která se před Vámi otevřela. Náhody neexistují! Toto je Boží volání do nového života, který pro Vás On připravil a já Vám mohu dosvědčit, že nikdo to s Vámi nemyslí tak dobře, jako Ten, který pro Vás obětoval svého jediného Syna.

V úvodu návštěvní knihy mám mail, na který mi můžete napsat případné dotazy, pokud je nebudete chtít sdílet veřejně. Mějte se krásně, Pán Vám žehnej! Hanka :-)

Eva Urbanová - odběr

Ráda bych dostávala tento virtuální časopis.Velmi se mi líbí.Eva

Hanka - Re: odběr

Milá Evo, asi Vás zklamu, ale o žádný časopis se nejedná. Jsou to pouze mé osobní stránky. Pokud máte na mysli nějaký časopis v mých oblíbených odkazech, tak to musíte napsat přímo na ten daný odkaz.

Mějte se krásně :-)

Hanka

zdenka - 50 let ateistka

Vždy jsem se chtěla seznámit s Biblí a myslila jsem si, že v ní najdu něco, co mne přesvědčí, že neříká pravdu. Před pár lety jsem Bibli začala studovat, hledala jsem informace o všem, o čem svědčí. A nenašla jsem nic, co by šlo proti Písmu. Má pravdu a každé slovo v ní je živé. Když člověk vejde do této 13.komnaty, kterou Bible je, tak se podívá na samé dno své duše a nenajde tam nic hezkého. Bible poukáže na hříšníka, ale zároveň nabízí řešení. To, co jsem v Bibli nalezla je prvotní hřích, který si přinášíme s sebou. Nesouhlasím, že i panna Marie se narodila bez hříchu. Jediný bez hříchu se narodil Ježíš.Nebojujeme tělo proti tělu, ale máme neviditelného nepřítele, který zůstal v té prvotní podobě a byl mu vymezen čas nás zkoušet. Pokud nebudeme mít ochranu Krista, pak nad satanem nezvítězíme. Ježíš zemřel na kříži, abychom my mohli žít. Bůh skrze Krista zdvořile klepe na dveře každého z nás. Je třeba, aby se lidé dověděli o Kristu, o kříži a o tom, že porazil našeho nepřítele už před 2000 lety. Jen svévolní pošetilci ochranu Boha skrze Krista odmítají.Ověřila jsem si slova Bible z historie, archeologie, přírodovědy, zeměpisu, astrologie....Vše svědčí pro Bibli a pro Krista. Znamení času příchodu Krista se naplňují. Čas konce milosti, kdy se můžeme nechat Biblí poučit, se přiblížil. V Bibli je pro tuto dobu zkázy popsána zbraň hromadného ničení, bezhotovostní platby, rychlá komunikace lidstva, rychlý přesun lidí po souši, moři i vzduchem, dvě světové války, nárůst přírodních katastrof, hladomor,nemoci, znovu založení státu Izrael a nenávist světa k Židům, rozpady státu a rebélie po celém světě.Židé mají Starý zákon již 3500 let.Nic něm nebylo změněno. Pozvánku na záchranu musí v době konce obdržet každý, aby se před posledním soudem nehájil, že nedostal šanci na záchranu. Chci se rozhodovat sama a na základě svého vlastního poznání. proto nejsem členkou žádné církve. Kristus jediný dostal právo si vzít svůj desátek z toho, co kdysi patřilo Jeho Otci. Tento desátek bude podobný Jemu, bude mít masité srdce, do kterého bude moci vstoupit Duch Svatý a tím je láska. Na té vše stojí i padá. Kristův desátek bude jednou soudit tento svět. Desátek bude milosrdný, jako Jeho Pán. Jen tak budou vzati domů ještě mnozí z nás, kteří v Něj neuvěří. Bible nás vyzývá k tomu, abychom se zastavili a popřemýšleli, kam a kterým směrem se naše cesta ubírá. Cesta do záhuby je široká, k životu vede úzká cestička, plná překážek, protože nepřítel si nepřeje naši záchranu. Tady na zemi nemáme podle slov Bible své trvalé místo. Právě proto nám funguje jen 10% mozku, abychom nevěděli o tom, jaký je náš prvotní hřích, ale aby se ukázalo, jací skutečně jsme. Jsme ve vyhnanství a máme poslední možnost se vrátit domů.Nepromeškejme tuto šanci a každý se zahleď na kříž a čiň pokání. Přibližme se k Bohu skrze Krista a ON se přiblíží k nám. Mnoho z nás životem bloudí proto, že neznáme Bibli a nejsme si tak vědomi Boží moci a lásky. Bůh postavil most mezi námi a Jím a tím je Ježíš Kristus. Žádné jiné jméno Bůh neslyší, pokud se k Němu modlíme a prosíme o pomoc. Kdo má Syna, má život, kdo Jej nemá zbytečně hyne a bude souzen podle skutků. Čtěte Bibli. Nechte se poučit. Kdo je ovečka patřící ke stádu, uslyší hlas pravého pastýře a bude Jej následovat. Naslouchejte a věřte. Život se smrtí nekončí, ale může začít.

Hanka - Re: 50 let ateistka

Milá Zdeni, moc Vám děkuji za Váš příspěvek! Jste důkazem toho, že upřímné hledání pravdy člověka vždy přivede ke Kristu – někoho dříve, jiného později. A jak je vidět, není k tomu ani nezbytně nutné být součástí nějaké církevní organizace, i když společenství věřících je pro každého křesťana velmi důležité. Právě ten strach z poznání sebe sama nám naše hledání často tolik komplikuje. Většina lidí dobře ví, že to bude velmi nepříjemné zjištění, proto se tomu snaží za každou cenu vyhnout. A mnohým se to také úspěšně daří . . . k jejich vlastní škodě.

Děkuji také, že jste poukázala na stovky naplněných biblických proroctví, díky kterým nemáme sebemenší důvod pochybovat o těch, která jsou ještě před námi. A ta jsou strašná. Záměrně se o nich na svých stránkách nezmiňuji, protože víra, na jejímž počátku stojí strach, nemá dlouhého trvání. Jakmile člověk získá opětovně pocit klamného bezpečí, zahazuje víru jako něco nadbytečného a vrací se zpět ke svému starému způsobu života. Ten ale, kdo se opravdově obrátí na základě poznání, že před Bohem je ztracený hříšník, velmi záhy pozná, jaká je budoucnost Božího stvoření. Bůh nám tyto věci netají, naopak chce, abychom měli informace od Něho a ne od nějakých šarlatánů.

Skutečný život (znovuzrození) ovšem nezačíná až po smrti, ale už přijetím Krista. Každý, kdo se obrátí k Bohu, uvěří v Pána Ježíše a upřímně se kaje ze svých hříchů, získá nový život už nyní. Pán Ježíš říká: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu (z vody a z Ducha), nemůže spatřit království Boží. . . Musíte se narodit znovu.“ (Jan 3,1 – 7) Jedině tak, že Krista vyznáte jako svého Spasitele a necháte se pokřtít, získáte Božího Ducha, který Vám začne objasňovat věci, kterým jste dřív nemohli nebo nechtěli rozumět. Víra není v rozporu s rozumem, ale musí stát na začátku. Pokud vyřadíte víru a používáte pouze rozum, nejen, že nic nepochopíte, ale minete to nejdůležitější v životě – záchranu své duše. Vždyť: „Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí?“ (Matouš 16,26)

Proto, odložte svoji pýchu a hledejte Boha upřímně a bez výmluv. „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Matouš 7,7. . .) Není možné, aby tomu bylo jinak, když to řekl sám Pán Ježíš. Kdo opravdově hledá, ten opravdově nalézá. Bible se dá i překroutit, aby v ní člověk nenalezl pravdu. Musíme se nejprve znovu narodit z vody a z Ducha, a teprve pak studovat Bibli, aby to bylo k našemu prospěchu a ne k naší záhubě.

Pán Ježíš řekl: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jan 8,31 – 32) Svobodnými od hříchu a všech možných svázaností a pout, které nám brání ve správném vztahu s Bohem. A Vám všem, kteří čtete tyto řádky, moc přeji, aby tomu tak bylo i ve Vašem životě!

zdenka - Re: Re: 50 let ateistka

Hani zdravím Vás.
Je to přesně tak: kdo hledá najde a kdo se začne přibližovat k Bohu, k tomu se On přiblíží také. A to společenství křesťanů je velmi důležité. Já jsem na počátku své cesty víry byla nešťastná z toho zmatku v církvích a připadala jsem si nezařaditelná. Ale Pán pracuje tak, jak k Němu hovoří naše srdce. Dnes máme již menší skupinku, která vznikla z mých rodinných příslušníků, přátel a lidí ze sousedství. Všichni byli tak jako já "ateisté" a nyní jdou po cestě víry. Lidé hledají Boha.
Jsem moc šťastná a i když se vždy na našich cestách vyskytují ony překážky kladené nepřítelem, tak dnes už nejsem osamocená a vždy se navzájem povzbuzujeme a modlíme za pomoc, uzdravení a ochranu pro ty, kteří to potřebují. Tak jak nás učí Pán: důležité je věřit, neztrácet naději a nechat v sobě klíčit a růst semínko lásky. A ta láska je na prvním místě. Jsem si jistá, že Pán všechna svá zaslíbení splní a věřím v lásku. S poznáním Bible a Kristovy milosti, jsem našla pokoj a klid v duši. Člověk se začne na vše dívat jinýma, více soucitnýma očima a je schopný se nad mnohé malichernosti, které by dříve řešil, povznést a nezabývat se jimi. Je třeba se dostat na tu druhou stranu Jordánu. Přeji nám všem, kteří jdeme po cestě k poznání Boha skrze Krista, abychom vytrvali a dorazili do cíle. A všem, kteří se na tuto cestu teprve chystají přeji, aby se nebáli a poslouchali ne svůj rozum, ale své srdce a nebáli se poprosit o to srdíčko masité a plné lásky, což Duch svatý. Aby se nebáli poprosit Boha skrze Krista o ochranu, kterou takový kajícník velmi potřebuje. Je třeba se zaměřit na Krista a nespouštět z něj zrak. Jen tak poznáme vzácný Boží charakter a jen tak budeme usilovat o to, abychom byli Kristu podobní. On je svatý a my máme usilovat o totéž.
Hani Vaše stránky se mi moc líbí.

Hanka - Re: Re: Re: 50 let ateistka

Tak to mám velkou radost, Zdeni, že máte skupinku věřících přátel! :-) Ano, to je úžasné, že dříve nevěřící lidé byli přemoženi Božím Duchem a nyní se vzájemně podpíráte a povzbuzujete na cestě víry, na které je tolik překážek. Člověk sám bez pomoci druhých asi nemůže vytrvat až do konce (to je také podstatou církve), protože útoky nepřítele a světa jsou velké. A to Vaše rozčarování z církve plně chápu. Také to tak prožívám, přesto tam chodíme, protože vzdát se můžeme vždycky (to přesně náš nepřítel také chce), ale my jsme tady proto, abychom bojovali.

Moc mě také těší, že se Vám stránky K zamyšlení líbí :-) Stálo mě to hodně času a úsilí to všechno napsat a občas jsem mívala pocit, že to bylo marné. Původně jsem ani nevěděla, proč to všechno píšu a k čemu to bude dobré, jenom jsem nedokázala přestat, dokud to nebylo hotové. Díky těmto stránkám jsem už poznala spoustu skvělých lidí, z nichž někteří se stali mými přáteli a jsem za ně moc vděčná. Mám vždy velkou radost, když mi lidé píšou jak úžasné věci prožívají s Pánem Ježíšem. Mnohým se stejně jako Vám nepodařilo najít církev, do které by se mohli zařadit, ale zakládají vlastní skupinky, protože vědí, že společenství ostatních křesťanů nezbytně potřebují.

Ano, máte pravdu – láska je nejvyšším přikázáním, ve kterém máme všichni také nejvíc dluhů. Ale právě podle lásky se pozná, že jsme Kristovi učedníci, proto si nemůžeme dovolit ji nemít. Je snadné o ní mluvit a psát, ale mnohem těžší je ji každodenně praktivovat ve všech situacích. Proto o ni musíme neustále prosit a také o moudrost a Ducha svatého. A čím více o to všechno usilujeme, tím více nám to připadá nedosažitelné (tedy alespoň mně). Ale možná to tak má být. . . Svatost nemůže být snadno dostupná, přesto o ni máme neustále usilovat, jak píšete.

Přeji Vám i celé Vaší skupince mocné Boží požehnání! :-)

zdenka - Re: Re: Re: Re: 50 let ateistka

Hezký den Hani
Pro mne nebylo těžké uvěřit v Boží realitu, ale velmi, velmi, velmi těžké přijmout do života Krista. Když jsem se studiem Bible začínala, tak jsem se domnívala, že nikdy neexistoval. Začala jsem dávat dohromady vše o Ježíši a porovnávala slova Bible s tím, co bylo dostupné. A Pán si mne pomaloučku a velmi trpělivě vedl. A i když už jsem poznala, že Bible je slovo Boží a že nám sděluje jen čistou pravdu, i tehdy jsem ještě nebyla schopná pustit plně Ježíše do srdce. Prosila jsem Pána, aby mi pomohl. Věřící člověk nezůstává jen u nenaplněné víry, ale svou vytrvalostí se mu Bůh dává poznat a každé Jeho zaslíbení pak pociťujeme v realitě našeho života.
Z vašich stránek je cítit klid, pokora, odevzdanost a láska. Mnoho webů tohle v sobě nemá. Víme, že přichází velmi těžká doba, ale v Kristu se každému člověku nabízí ochrana, naděje, povzbuzení a síla vytrvat a jít dál. To, co za sebe mohu doporučit lidem hledajícím tuto cestu, je to, aby věřili, vytrvali a četli Bibli. Není třeba začínat první stránkou a první kapitolou, protože každý, kdo se pro tento krok odhodlá, bude vyučován Duchem poslaným od Boha a ten nám ukáže právě ta místa, která ta konkrétní osoba potřebuje poznat, aby v ní začal proces obrácení a to v první řadě skrze pokání.
Hani děkuji za celou naší skupinku a i Vám přejeme Boží požehnání a ochranu na Vaší cestě k Pánu. Z

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: 50 let ateistka

Zdravím Vás, Zdeni :-) Máte úplnou pravdu. Člověk, který skutečně hledá pravdu, se nechá Božím slovem zasáhnout právě tam, kde je to nejvíce třeba. Ale i ten, kdo Bibli používá pouze k tomu, aby sám sobě dokázal, že celé křesťanství je jeden velký nesmysl, může být mocí Ducha svatého zasažen, podobně jako se to stalo Vám. Kéž by bylo víc takových lidí, jako jste Vy! :-)

Ještě jednou Vám děkuji za Vaše krásné svědectví a ať Vám Pán žehná! Mějte se krásně :-)

Hanka

Karel - Ateismus

Víra v boha nabízí obrovskou útěchu a oporu. Nevěřící toto vše ztrácí, ale dostane to, co věřící mít nemůže, totiž svobodu ducha. Víra v boha je zlatá klec. Věřící si přestává klást otázky, podřídí se pravidlům svaté knihy a bude dodržovat rituály. A dostane sladkou útěchu, že zlo bude jednou potrestáno a že po smrti jej čeká lepší život. A jako bonus obdrží láskyplné společenství souvěrců. Nevěřící ví, že má-li teď mizerný život, bude mít mizerný život až do smrti. To není zrovna radostná vyhlídka. Ale nevěřící by chtěl kolikrát uvěřit, ale nemůže. Spousta věcí v bibli je rozhodně krásných a oslovuje ho, ale celek mu připadá jako volovina. Navíc mu je zřejmé, že si některé pasáže navzájem odporují. Takže má smůlu.

Dialog mezi nevěřícím a věřícím není možný. Nevěřící je zcela otevřen novým myšlenkám, informacím a argumentům. Může si to dovolit. Klidně může přijmout i boha. K tomu stačí jediné - aby mu to dávalo smysl. Věřící je omezen. Víra mu říká co je dobré a co je špatné, co je dovolené a co je zakázané. Věřící proto nemůže přijmout žádnou informaci, která koliduje s jeho vírou. Takovou informaci musí zpochybnit a ignorovat ji. A šiřitele takovéto informace nazvat hlupákem, nevzdělancem a lhářem.