Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěvní kniha

Zde mi můžete zanechat vzkaz.

Své dotazy a připomínky mi můžete také napsat na adresu:

dotazy.kzamysleni@seznam.cz

 

Hanka

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hanka - Re: Re: Re: Karlovi Hance a Pavlovi

Tak to gratuluju :-) Ať Pán žehná Tobě i celé Tvojí rodině!

Hanka - "Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč"

To prohlášení Pána Ježíše:“. .. nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.“ předpovídá obrovskou vlnu nenávisti, která povstane proti Jeho následovníkům. Dokonce takovou, že proti tomu, kdo Jej přijme jako svého Spasitele, povstane i jeho vlastní rodina. A takový člověk se pak bude muset rozhodnout, jestli je pro něho důležitější rodina nebo Kristus. Z textu to zcela jasně vyplývá:

„Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezen jej.“ (Matouš 10,32-39)

Kdybychom vytrhli z kontextu část, kterou jste napsal Vy, pak by to znělo jako vyhlášení války všem nevěřícím a křesťané by podobně jako muslimové jenom čekali na příhodný čas, aby všechny nevěřící pobili. Tak to ale samozřejmě není. Je to totiž přesně naopak a neříkejte mi, že to v kontextu nevidíte sám. To rozdělení, které Ježíš přinesl, způsobuje právě lidská nenávist proti všemu, co se Jeho týká – tedy i proti Jeho následovníkům, což se potvrdilo hned krátce po Jeho odchodu ze světa, kdy většina apoštolů zemřela mučednickou smrtí. Proč? Protože to byli zločinci, kteří někoho zabili? Ne. Důvodem jejich mučednické smrti byla pouze jejich víra, kterou svět prostě nemůže snést a bojuje proti ní všemi možnými prostředky. Vždyť to ostatně vidíte sám na sobě co to s Vámi dělá. Lidé dnes dokážou tolerovat snad úplně všechno, ale to křesťanství to prostě ne. Proto se stává, že ani ve vlastní rodině křesťan nenajde pochopení a tak může mít tendenci dělat ústupky vůči svým bližním, ale Pán Ježíš říká, že pak už Ho není hoden. To je ten kříž, kterému se prostě nedá vyhnout a musí se nést až do konce. I za cenu toho, že by to křesťana mělo stát život.

Karel - Re: "Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč"

Osobně si myslím, láska je silnější než nenávist. Kdyby Ježíš opravdu miloval, měl těm svým pravým následovníkům nějak naznačit, že ho mají přijímat trochu měně horlivěji, aby se pak nemuseli rozhodovat, kterou stranou meče mají příbuzného udeřit k zachování lásky. Krásně o tomto problému vypovídá film Údolí včel od pana Františka Vláčila - viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Údolí_včel .

Vyhlášení války svým nejbližším je daleko větší zvrácené zvěrstvo než nějakým nevěřícím. Nevím, zda-li máte nějaké děti Hanko, ale jestli ano, nebo je budete mít, tak se varujte jim tu vaši svatou knihu vtloukat do hlavy. Jinak budete mít problém. Děti se rády šprajcují, a pokud neuvěří, což není vyloučeno, budete se potom muset rozhodnout - buď dám dceři po hubě a synovi napráskám řemenem nebo slevím ze svého fanatismu. Pokud v rámci svého spasení nepolevíte, možná se s dětmi usmíříte až v domově důchodců, až vám pan Alzheimer vykouří mozek.

Nedělám žádný rozdíl mezi muslimem a křesťanem. Pokud jim oběma jde o duchovno, je vše v pořádku. Pokud oba lpí na svých neomylných knihách, ať mezi sebou bojují - dobře jim tak. A rozumná víra mi nevadí, už několikrát jsem vám psal, že mi vadí fanatická víra. Ti slavní mučedníci si za to mohou tak trochu sami. Co dělal Jan Kalvín katolíkům? Co dělali polští katolíci evangelíkům? Co boží bojovník Žižka Jan? Furt samé násilí. A všichni tito pravověrci se cítili býti vyvolenými. Nezmýlil se tak trochu - Ježíš?

Budete se možná divit, ale osvícené křesťanství mi je sympatické. Architektura, muzika, malířství má zde své kořeny. A kříž vám rozhodně nepřeji, ale koledujete si o něj neskutečným způsobem.

Hanka - Re: Re: "Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč"

Opět jste nic nepochopil, Karle. Ty útoky právě přicházejí od lidí jako jste Vy. Pán Ježíš tím myslel Vás a Vám podobné. Ale to Vy moc dobře víte. Nevím, proč bych měla svoje děti mlátit kvůli tomu, že nebudou chtít uvěřit, když úplně stačí se za ně každý den modlit a Bůh už to zařídí sám a mnohem lépe než bych to zařídila já. Dětem stačí projevit lásku a pochopení. A ukázat jim, jak víra funguje v praxi. A ta funguje, pane Karle! Moc bych Vám přála, abyste to mohl také zakusit. Pak už by Vám všechny tyhle Vaše argumenty byly jenom k smíchu. Nebo, spíš byste se za ně styděl.

Pořád máte potřebu ukazovat na druhé, na to, jak se ti křesťané chovali hrozně. Ano, chovali, ale co já s tím? Mám snad nést odpovědnost za jejich jednání? Za to, že špatně pochopili Krista? Každý nese před Bohem zodpovědnost sám za sebe. A v Novém zákoně není nic o tom, že bychom se pro víru měli vraždit. Jestli to ti lidé takto pochopili, tak je to jejich věc. Ne moje. A ani Vaše, i když Vám se to náramně hodí jako výmluva. Avšak tu máte jenom dočasně.

Karel - Re: Re: Re: "Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč"

Vy taky útočíte. A tvrdě. Myslíte si, že to Ježíš nevidí? To je ta vaše víra v praxi. Za hezkými slovy výhrůžky. A v novém zákoně je, že bychom se měli pro víru vraždit, i když ne tak přímo doslova. Např. Matouš 10,32-39. Ježíš tam říká, že přišel postavit dceru proti matce. Nespecifikuje, která udeří druhou dříve, zda věřící tu nevěřící nebo naopak. Takže si ty vaše moudra o tom, zda Ježíš myslel mne, laskavě strčte někam.
Jak víra funguje v praxi jsem již zakusil. Díky, vícekrát ne.

A proč vlastně útočíte? U mne je to pochopitelné, já nevěřím, ale vy jako silně věřící máte nastavovat druhou tvář a nést kříž. Ani jedno nějak nevidím. No asi ta vaše víra není dostatečně silná.

Proč vlastně vy a a ten váš bůh, který nemá s pravým bohem vůbec nic společného, neustále vyhrožujete? Peklem, nebytím, zapíráním, mečem, nehodností,... Jestliže totiž je Bůh láska, tak nemůže být spravedlivý. Jestliže je bůh láska, pak nemůže být tak krutý, aby uvrhl hříšníky do věčného pekla. Jestliže je bůh láska, pak nemůže být zákonem. Není možno spáchat tak velký hřích, aby byl větší nežli boží láska. Jestliže je bůh láska, pak nemůže být u posledního soudu, aby oddělil svaté a uvrhl miliony lidí do navěky do pekla. Kdyby to udělal, popřel by sám sebe, už by láskou nebyl.

Jestli vám říká něco jméno Karel Čapek, doporučuji si přečíst povídku Poslední soud z Povídek z první kapsy. Je to opravdu výtečně napsané.

Hanka - Re: Re: Re: Re: "Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč"

Ano Bůh je láska, ale ten samý Bůh také řekl, že odplatou hříchu je smrt, což se navzájem nevylučuje. Bůh stanovil určitá pravidla hry a je jenom na nás, jestli se podle toho zařídíme nebo ne. Takže, pokud setrváte ve svém dosavadním postoji, skončíte v pekle, tak je to psáno v Bibli. Ale jestliže přijmete Krista a budete se snažit žít podle Božích pravidel (nikoli podle těch svých) obdržíte život věčný. To není jenom můj Bůh, ale Bůh nás všech a my jsme Jeho stvoření, která Mu patří.

Máte pravdu v tom, že žádný hřích není tak velký, aby nemohl být odpuštěn - tak je to také v Bibli. Bůh chce skutečně odpustit každému a všechno. Jediným předpokladem k tomu je, že člověk sám bude chtít, aby mu bylo odpuštěno a to se projevuje tak, že přijme Krista jako zástupnou oběť za své hříchy a jako svého Spasitele. To Vy ale nechcete. A co to je „Bůh může a Bůh nemůže“? Kdo Bohu určuje, co smí a nesmí? Vy? Nebo snad Karel Čapek? :-)

Podívejte se, pane Karle, Vy na tyhle stránky nemusíte chodit. Tohle všechno tady můžete psát pouze proto, že Vám to dovolím. Uvědomujete si to? Já Vám to taky dovolit nemusím a vážně o tom uvažuji, protože Vaše vulgarita už přesáhla všechny meze. Nebojte se, už dávno jste mě přesvědčil o tom, že jste velice sprostý a neomalený člověk a je docela dobře možné, že vzhledem ke vzrůstající tendenci Vaší vulgarity máte v záloze ještě jadrnější výrazy, ale na ty už vážně nejsem zvědavá. Tak se, prosím, pokuste dát nějak dohromady nebo bude diskuze ukončena.

PAVEL - Re: Re: Re: Re: "Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč"

Zdravím Karle. Jen pár slov k tomu strašení peklem. Církev peklem nestraší jen varuje.To je rozdíl. Ani Bůh není tvůrce pekla ani si nepřeje naši záhubu. To jsou samozřejmě skutečnosti, kterým můžete a nemusíte věřit. V Bibli se dočtete, že satanovou závistí vešla do světa smrt. Co si Karle myslíte, že nám padlý andělé nejvíc závidí? Ano správně. Závidí nám schopnost milovat a také možnost být spaseni. Tedy dostat se do nebe. Proto se všemožně snaží nás poštvat proti našemu STVOŘITELI. Ne, Bůh nikoho do pekla neposílá. Lidé se sami zatracují. Sami se vydávají do rukou démonů. Proč myslíte? No protože přijmout na tomto světě vůli zlého je pohodlnější. Sám jste napsal - přečtěte si to a to je to pěkně napsáno....Naše síla je Karle právě v přijetí boží pomoci. Tu najdete přijetím Krista do svého života. Já vím, je to těžké a mnohdy je to dlouhý proces, ale prosím vás Karle - PŘI LÁSCE BOŽÍ - i kdybyste Krista přijal až na smrtelné posteli vzývejte jeho jméno, protože NENÍ JINÉHO JMÉNA POD NEBEBEM, ZJEVENÉHO LIDEM, SKRZE KTERÉ BY BYLO MOŽNO DOJÍT SPÁSY.

Karel - odpověď Pavlovi

A kdo stvořil Světlonoše ? Bůh. A protože je vševědoucí, tak přece musel vědět, že půjde proti němu. Vše pochází od boha, i peklo. Spása a království nebeské je pro nás z biblického pohledu v podstatě nedosažitelné. I kdybych přijal Krista, tak to nebude stačit. Protože je psáno, že dříve projde velbloud uchem jehly, než aby se dostal boháč do království nebeského. A já boháč jsem. Vlastním fotoaparát, počítač, cestuji, a na tohle všechno jsou potřeba peníze. Je pro mne velmi těžké vzdát se těchto požitků. Rád bych se podíval do Říma i do svaté země za památkami. Rád fotografuji přírodu. Rád konverzuji s lidmi přes internet. A správně bych měl prodat fotoaparát i počítač a místo cestování dát tyto nadbytečné peníze například charitě. Automobil nevlastním, tak se zatracuji o trochu méně. Mám pohodlné bydlení, mikrovlnnou troubu, pračku, televizi, postel, spoustu knih. Jsou lidé, co toto vše nemají. A měl bych přeci sdílet. Prodat všechny vymoženosti a vzít si do domu zdarma řekněme bezdomovce. Žít asketicky. Odevzdat vše co mám, a tím pádem skutečně následovat Krista. Chodit do kostela k přijímání, abych měl v sobě život. A bohatým před bohem může být i žebrák, který spílá tomu, kdo se dotkne jeho mošny.

PAVEL - Re: odpověď Pavlovi

Zdravím Karle. Jasně,jasně. Chápu. Vidím, že jste pozorný při čtení bible. Nedokážu Vám na to fundovaně odpovědět, ale podle mého bohatý nejste. Používáte dnes již běžné věci a navíc nejste nevěřící, ale hledající. Vážím si toho, že se dokážete obejít bez auta. My vlastníme favorita od známé. Chci Vás ,ale poprosit - nedívejte se na Boha jako na triznitele. Peklo skutečně nebylo v božím plánu. Vůbec se nebojte Krista přijmout jako svého nejlepšího přítele. Já vím - ten zlý nám staví do cesty spoustu překážek a vytváří všude tolik zmatku, ale zmrtvýchvstalý Ježíš říká - NEBOJTE SE. HLE JÁ JSEM S VÁMI AŽ DO KONCE SVĚTA. Člověk se, ale musí rozhodnout svobodně. Bůh nás nestvořil jako roboty. Zkuste třeba zatím jen poděkovat Pánu za dar vlastního života. Jistě by jste nedal přednost tomu aby jste neexistoval. Život je přece krásný. Každý, ale musíme nést svůj kříž.......

Karel - Re: Re: odpověď Pavlovi

Taktéž zdravím. Jak mám tedy přijmout Krista ? Já tě Kriste přijímám. Ne, to je příliš laciné. Skutečné přijetí je žít život podle jeho rad. Vzít na sebe pořádně těžký kříž a následovat ho. Zříci se nepotřebných věcí ve prospěch lidí, které je skutečně potřebují. Opustit své blízké a následovat ho. Ztratit své ego. Spousta lidí má své ego hodně vysoko nastavené. Proč paní Hanka mé komentáře nesmazala? Důvod je jasný. Musela by smazat také svoje a tím by zanikl fakt, jak je dobrá ve své víře. Bůh ale o egu ví. Já své ego přiznávám, přiznávám bohatství, přiznávám, že nechci opustit své blízké. I kdybych chtěl býti spasen, nemohu být, chápete to?

Peklo v božím plánu muselo být, protože bůh je přeci vševědoucí, musel tedy své dílo do důsledku ihned vidět. Musel vědět, že darem svobodné vůle vlastně peklo vytvoří. A kdyby zase nebyla svobodná vůle, bylo by celé stvoření jako loutky na provázcích.

Ježíš řekl, že nepomine toto pokolení a jeho slovo se naplní. Už máme třicáté pokolení a jeho návrat nikde. Konec světa také nikde. Tady něco nehraje. A nestrašte jako svědkové Jehovovi s neexistencí. Je to jenom círevní tah na oblbování lidí.

Věřícím být skutečně nemohu, protože se zamýšlím a přemýšlím. Věřící se musí striktně držet pravidel svatých knih. Přemýšlení bez pochybností není žádné přemýšlení. Bůh mi totiž věnoval svobodnou vůli a tato vůle mne nutí nebýt ovcí. A přemýšlení vede k paradoxům a to znamená, že na stejnou věc může býti více hledisek v kontextu úhlu pohledu.

PAVEL - Re: Re: Re: odpověď Pavlovi

Opět zdravím Karle. Samozřejmě je to jen na Vás. My nic nenutíme. Je to jen pozvání......

Hanka - Re: Re: Re: Re: odpověď Pavlovi

Pane Karle, netrvám na tom, že tady Vaše komentáře musí zůstat za každu cenu, i když teď už by mi to vůči paní ´mamě´ a Pavlovi, kteří se do debaty také zapojili, připadalo dost nefér je vymazávat. Navíc je mi cenzura proti mysli, přestože je na mnoha stránkách naprostou samozřejmostí, jak jsem si všimla. Nevidím důvod, proč byste zde nemohl vyjadřovat své názory. Ani se nebojím jiných názorů nebo skutečnosti, že nemám na všechno odopověď. Ale nemám ráda urážky a vulgaritu. To jsou také jediné dva důvody, kvůli kterým bych nějaký komentář vymazala, proto jsem Vás varovala. Také by mě docela zajímalo, jak byste asi reagoval, kdybyste najednou zjistil, že Vaše komentáře zmizely. Určitě byste to nepřešel jen tak a pořádně byste se do mně pustil. Takže, ať je tady nechám nebo vymažu, pořád budete mít důvod si na mě stěžovat. Prostě budu taková, jaká chcete, abych byla.

Nějaké to břemeno (kříž) jistě už máte, tak jako každý člověk. Není vůbec třeba sám si nakládat další. A pokud by Vám to bylo málo, tak jakmile byste opravdově přijal Krista, tak by Vám hned přibyl nějaký ten kříž navíc. Vaše poznámka: „I kdybych chtěl býti spasen, nemohu být, chápete to?“, je pouhá výmluva. Vy si jenom hledáte důvody, proč nevěřit a těch budete mít vždycky dost a Vy to moc dobře víte.

S tím peklem máte naprostou pravdu. V pekle budou jenom dobrovolníci – tedy ti, kteří se sami ze své svobodné vůle rozhodli v něm být. Ale jinak to nešlo, jak sám píšete. Bez svobodné vůle odmítnout spasení bychom byli pouhými loutkami a o to Bůh nestojí a my ostatně také ne.

Ano, přesně tak to Ježíš řekl. Ale také řekl toto: „O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.“ (Matouš 24,36) Jedině Bůh Otec rozhoduje o tom, kdy se to stane. A On může dobu milosti také libovolně prodlužovat. Není ani třeba používat Boží apokalypsu jako jakéhosi strašáka, protože na Boží soud přijde každý, ať už se jí dožije, či nikoli. Každá duše, která opustí mrtvé tělo, se musí ukázat před Bohem. A stejně jako nikdo nezná den ani hodinu, kdy zemi postihnou Boží soudy, tak ani nikdo z nás nezná den ani hodinu své smrti. Máme možnost připravit se na toto setkání předem – Bůh pro to už vše potřebné udělal a zbytek je pouze na nás. Nejpozději tam poznáte, kdo koho oblboval. Jistě, církve nemusí člověka vždy přivést k Bohu, to je fakt. Jsou i takové, které od Boha spíš odvádějí. Ale ani to není dostatečná výmluva pro nevíru. Pokud se vymlouváme, tak to nidky není kvůli ostatním, ale proto, že my sami nechceme. A jestliže jste k sobě skutečně tak upřímný a vážně nad vším přemýšlíte tak do hloubky, jak píšete, tak to nemůžete popřít.

Ohledně těch ovcí. Vám možná ovce, která poslouchá svého Pastýře a jde za Ním, může připadat jako tupá a líná myslet, na rozdíl od té, která má svou hlavu a jde si svou vlastní cestou. Hlavním úkolem Pastýře však není ovce ohlupovat, ale chránit a skutečně chytrá ovce to moc dobře ví, že v bezpečí je jenom v blízkosti svého Pastýře, a proto se ráda řídí se Jeho pokyny – protože ty jí také chrání. I já jsem kdysi patřila k těm, které běhaly samy a pásly se kde je napadlo, a proto vím, co to obnáší. Už nikdy bych neměnila, i když cesta s Kristem není jednoduchá a často je velmi namáhavá a bolestivá, ale to není nic v porovnání s tím, jak strašná je cesta bez Něho. Žádná ovce nemůže v přírodě přežít sama, a tak se ty, které odmítnou jít za dobrým Pastýřem, stanou oběťmi špatných pastýřů, kteří je nechají napospas dravým vlkům (viz. Jan 10,11 – 15 nebo lépe celé)

Pravdou také je, že skutečná víra musí projít cestou pochybování, jinak nemůže mít pevný základ. Bohu naše pochybnosti nevadí ani výčitky, když v nich záměrně nezůstáváme a nepoužíváme je jako výmluvu pro svoji nevíru. On totiž moc dobře ví, že opravdová touha najít pravdu člověka vždy dovede ke Kristu – jiné cesty není, protože Bůh sám to tak zařídil. Buď Kristus nebo lež.

Pavel Ř. - Poděkování

Děkuji Hanko. Pavel Ř.

Hanka - Re: Poděkování

Milý Pavle, nevím, za co konkrétně děkuješ, ale moc mě těší, že Ti stránky K zamyšlení pomohly ve Tvém hledání :-)

Měj se krásně!

Hanka

Hanka - Pro Karla

Musela jsem založit nové vlákno, protože už se mi nepodařilo zařadit odpovědi tam, kam patří. Pořád to skákalo někam jinam. Někde dole máte ještě odpověď na tu Evu, tak si to nezapomeňte přečíst :-)

Pane Karle, myslela jsem, že by bylo rozumné probírat témata postupně. Začali jsme archou a teď jsem jen čekala na Vaši reakci, abychom mohli postoupit k dalšímu. K tomu prohlášení Pána Ježíše se pochopitelně také dostaneme, nemám v úmyslu něco vynechávat. Ale je přece jasné, že se nedá odpovědět na všechno najednou. Byl by z toho pak neuvěřitelný guláš a navíc by to ani nebylo možné, protože zatímco zeptat se dá jednou větou, tak odpovědět už ne.

Vaše reakce nijak nepřekvapila. Pokud máte v úmyslu i nadále všechno obracet proti mně, tak pochybuji, že má smysl v této debatě dál pokračovat. Vy do mě umíte jenom rejpat, přitom třeba v tomto posledním případě jsem se nad ničím ani nezamýšlela, ale použila jsem názor někoho jiného, navíc muže. Vidíte sám, jaký jste a co ve Vás je. Jste plný zloby, nenávisti a předsudků a už dopředu víte, jaká bude Vaše odpověď, ať Vám napíšu cokoli. A já to vím také, takže Vám snad nemusím zdůrazňovat, jaká je to pro mne ztráta času se Vám takto věnovat. Když jsem teda žena, která má mlčet, tak proč se mně pořád na něco ptáte? Já netoužím po tom Vás o něčem přesvědčovat a poučovat, pouze odpovídám na Vaše otázky, kterými mě neustále bombardujete. Už dříve jsem Vám poslala odkazy na spoustu kompetentnějších lidí (mužů), ale Vy jste se rozhodl, že budete trýznit zrovna mě, protože jako žena jsem mnohem snazší kořist.

Jak přesně to bylo s těmi druhy, to asi neví nikdo, protože u toho nikdo nebyl a zachoval se nám pouze tento krátký záznam, který je v Bibli, a který se navíc tisíce let předtím, než by zaznamenán písemně, předával z generace na generaci ústně. Takže Vám pochopitelně nemohu dát konkrétní odpověď. Prostě nevím. Ale nevidím jediný důvod, proč by například lední medvěd nemohl vzniknout až po potopě. Vždyť zas tak velká změna u něho neproběhla. Jedná se jen o změnu barvy srsti a větší vzrůst.

Karel - Re: Pro Karla

Nejsem plný zloby a nenávisti a předsudků proti vám Hanko, to si mylně vykládáte. Nejsem zlý. To vaše svatá kniha filtrovaná vašim pohledem ze mne dělá padoucha. Ptám se vás na různé věci proto, abyste si uvědomila, že pravda není absolutní. Vždy záleží na úhlu pohledu. Věci nejsou pouze černobílé. Vaše stránky jsou daleko více agresívnější než moje tlachání. To, že se trýzníte, zato si můžete v podstatě sama. Máte mozek přesycený biblí a teologiemi. Nejste vůbec schopna samostatného uvažování.

Přečtěte si ještě jednou, co jste napsala - o těch druzích neví nikdo nic, nikdo u toho nebyl, ten příběh se předával z generace na generaci ústně. Prostě nevím. Konečně něco rozumného, co vypadlo z koutku ještě ne zcela zavirovaného mozku. Ano, lokální potopa - proč ne. Záchrana dobytka, proč ne. Ale záchrana celého živočišného světa s jeho jemnými nuancemi - s tím běžte do háje. Vždyť i tomu největšímu nevěřícímu pitomcovi musí být jasné, že by se ty zvířata na té arše musela mezi sebou sežrat a Noe by musel neustále házet do moře zvířecí exkrementy. Nehledě na to, že objem zachraňované masy zvířat by byl několikanásobně větší než objem archy samotné. A to nemluvím o hmyzu, objemově by samozřejmě jednoznačně zvítězil. A vlk musel mít tasemnici, neříkejte mi, že tasemnice se připlazila na archu sama. A Noe musel mít mor. Jak by jinak mohl mor přežít bez přítomnosti hostitele? A lední medvěd nemohl prostě vzniknout po potopě, protože bůh všechno živé stvořil na počátku, a pak už jen odpočíval, miloval, trestal a nenáviděl a pak udělal velkou chybu, že stvořil evangelíky.

mama - Re: Re: Pro Karla

Karle, než odpoví Hanka, napíši něco také.

Sice moje příspěvky ignorujete, ale paní Hanky jsem se mejlem ptala, zda jí nevadí, že na Vás reaguji a dostala jsem k tomu svolení, jinak bych možná již mlčela.

Víte, zdá se mi, že za každou cenu chcete věřícím zpochybnit jejich víru. Jenže Vy jste nešel život v Hančiných botách. Přečtěte si zde její osobní příběh. Když někdo zažije útoky démonů a jen s Boží pomoci se z jejich vlivu vymaní, tak takovou víru těžko něco zlomí. Je v tom osobní prožitek, nesdělitelný a víra pevná, a je jedno, zda člověk ví odpovědi na všechno nebo ne.

Vám stále není jasné, jak to bylo se zvířaty v potopě. Nemějte obavy, nesežraly by se, totiž do potopy se zvířata nepožírala, nežrala maso a také lidé do potopy nejedli maso. Ale Vy si Bibli nečtete vůbec, tak začněte a mnoho věcí se Vám objasní.

Gn 1:29: A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm.

Gn 1:30: Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. A stalo se tak.

Karle, znáte Lasici Hranostaj? Z její kožešiny se dělal královský hermelín, protože to byla bílá kožešinka s černými konečky ocásku.
Jistě víte, že tato lasička je v létě hnědá, někdy do černa, ale na zimu se její srst mění na bílou, jak padlý sníh.
Klidně se takto mohl zbarvit lední medvěd, ale to je jen úvaha, ne tvrzení.

Karle, můj otec je vysoký vědecký pracovník, je docela zakladatelem velkého vědeckého projektu a můj bratr je jeho zákonným zástupcem. Já musím říci, že mám k jejich práci obrovský respekt, i když jejich práci kolikrát nerozumím, ale vidím výsledky.
Víte, tím mým otcem je Stvořitel a mým bratrem je Ježíš.

mama - Re: Re: Re: Pro Karla

pokračování:

Karle, další problém pro Vás je, přijmout fakt, že Ježíš přinesl na zemi meč. Meč se používá v boji, a tím naznačil, že v rodině budou boje, hádky, nedorozumění pro víru v Ježíše.

Jmenujete Kalvína, katolíky, evangelíky, Žižku, Husity. Takové války nejsou v souladu s Boží vůlí a také přinesly mnohá utrpení. Čím více se blíží Boží zúčtování, roste i větší poznání.

Když přišli vojáci zatýkat Ježíše, tak Petr jednomu mečem uťal ucho, ale pan Ježíš vzal ucho a vojákovi ucho uzdravil. Také řekl: "že naše bojování není proti tělu, ale proti zlým duchovním mocnostem".
Křesťanský život je boj. "Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížectvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem vysoko." (Ef 6,12.)

Horlivost víry je součástí života křesťana. V Písmu je psáno: "z hojnosti srdce, mluví ústa". Mt 12:34

Ježíš říká: "13 Odpověděl Ježíš a řekl jí: Každý, kdož pije vodu tuto, žízniti bude opět.
14 Ale kdož by se napil vody té, kterouž já dám jemu, nežíznil by na věky, ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí vody prýštící se k životu věčnému. Jan 4:13-14

Takže, když přijmeme Boží pravdy, stanou se v nás studnou, z které budou dále tryskat Boží pravdy ven z našeho nitra, pro záchranu druhých.
Takový pramen nejde zastavit, taková ústa nelze umlčet, leda by takový pramen vyschl sám.

Už chápete? To jsou všechno podobenství, aby lidé pochopili.
Když budete dítěti vysvětlovat něco složitého, také mu to musíte připodobnit k věcem, které to dítě zná, je mu blízké k pochopení a my jsme Boží děti.

Trochu mi připomínáte dítě v pubertě, které má svého tátu za hloupého a myslí si, že už je nejchytřejší na světě. Buď dítě z puberty vyroste, dozraje, nebo ne. To záleží, jakou společnost si najde, jaké přátele si najde a jakými lidmi se obklopí. Každého svobodná volba.
Karle, než si začnete dělat úsudek o Bibli a jejímu poselství, měl byste si ji přečíst. Vy jste totiž zatím četl jen to, co Bibli odporuje a proto jsou Vaše názory zkreslené a přistupujete k Bibli a k věřícím křesťanům s předsudky.

Také není křesťan, jako křesťan. I Pán Ježíš říká: "ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do Božího království, ale ten kdo činí Boží vůli".
Takže nikdo to nemáme s razítkem. Stále na sobě člověk musí pracovat a snažit se žít podle příkladu Ježíše Krista.
Mějte se mama.

Karel - Re: Re: Re: Re: Pro Karla

Já si myslím, že by Ježíš žádné hádky v rodině kvůli víře v sebe ve skutečnosti nechtěl. Láska je přeci důležitější. Nějak to prostě a zkrátka s tím mečem nedomyslel. Ale každý jsme chybující.

Konečné skutečné boží zůčtování bude, až vymizí všechny církve se svatými knihami a politické strany se svojí krystalickou čistotou.

A když mají ty zlé duchovní mocnosti navíc i tělo, tak se zabiji dvě mouchy jednou ranou.

Podobenství chápu. To mne poučovat nemusíte. Já tady bojuji proti doslovným výkladům. Pokud se bible chápe v podobenstvích, nic proti ni vůbec nemám. Je to ale jeden z mnoha pozitivních duchovních pramenů. Ale vy ji berete doslova. Takže si teď tak trochu protiřečíte.

A činí boží vůli ten, který se vysmívá lidskému poznání. Já bych řekl, že kreacionisté se vysmívají a tak boží vůli nečiní.

A žít podle příkladů i dalších velkých mystiků - např. Buddhy.

Karel - Re: Re: Re: Pro Karla

Určitě reagujte a mluvte. Nejsem křesťanský bůh, který vám toto samozřejmě odpírá. Nikomu víru neberu, to je jeho osobní věc, ale když tu víru bude sdílet na netu, tak zticha nebudu. Teda to svědectví, ty démoni, to je tedy síla. Jako pod vlivem LSD. A pak šup pod vliv faráře. A nové opium. Ale to nic, život je změna. Když se jedna droga vymění za jinou - silnější, je to vždycky průšvih. Sám se z toho člověk dostat bez pomocí lékaře již nedokáže.

To s těmi zvířaty máte pravdu. Již svědkové Jehovovi mají v těch svých letácích barevné obrázky - lev přežvykující trávu, vlk dojící ovci a orel pusinkující holubici. Tygr měl ostré drápy a špičaté dlouhé zuby, aby se mu lépe přežvykovalo. Měl i knihu, ne tu svatou, ale v žaludku. Taky čepec a bachor měl, chudák. Lidé také nejedli maso, to jenom bůh pořád chtěl ty krvavé oběti. Naštěstí kromě Noa přežili potopu také budhisté a hinduisté, které v božím díle pokračují, a maso nejedí. Je mi ale záhadou, proč bůh po potopě změnil názor na křesťanskou stravu, a maso plně doporučoval, když ho před potopou dopřával pouze sobě.

Bibli skutečně nečtu a jak pravil pan Vávra ze šumných měst, že je to kniha dlouhá a kdyby byla o polovinu kratší, tak bude zase dlouhá.
Ale některé moudra jsou zajímavé - třeba Gn 1:30. Z něho je ihned jasné, že stvořený život byl po celé Zemi, nikoliv pouze v Edenu. Takže do archy se cestovalo z daleka a ne, že ne. Přemýšlejte. A lední medvěd skutečně zmutoval, ale potřeboval k tomu polární oblasti, nikoliv Eden v Mezopotamii.

A můj otec byl jen obyčejný dělník s úctou k přírodě a k zdravému rozumu. Každý máme hold nějaké ty správné předky.